SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh (05/09/2022)

Ngày 23/08/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-ĐLDK về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh. Theo đó, PV Power tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ cùng các đối tác: Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI), Tokyo Gas Co.,Ltd. và Marubeni Corporation.

Chi tiết tại file đính kèm: 20220905 – POW – QĐ gop von thanh lap LNG Quang Ninh

Trân trọng./.