SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty Cp ĐLDK Nhơn Trạch 2 (09/10/2009)

1. Tên giao dịch quốc tế:
PETROVIETNAM – NHON TRACH 2 POWER JOINT STOCK COMPANY
2. Tên gọi tắt: PV Power NT2
3. Địa chỉ: Lầu 2- G2- 12AB Khách sạn Dầu Khí Thanh Đa- Phường 27- Quận Bình Thạnh- TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3556 5966/ 3556 2963 Fax: 08 3556 5997
4. Logo:


5. Ngành, nghề kinh doanh:
- Quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện;
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Nhập khẩu nhiên liệu và thiết bị vật tư phụ tùng để sản xuất, kinh doanh điện;
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện;
- Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các công trình nhiệt điện.