SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng bộ PV Power hoàn thành việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (20/01/2017)

Ngày 16/01/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tại Công ty ĐLDK Hà Tĩnh với sự tham dự của 120 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty ĐLDK Hà Tĩnh, Đảng bộ Công ty CP thủy điện Hủa Na, Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh thuộc Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam.

Hội nghị tại Cà Mau


Ngày 17/01/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực dầu Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tại Công ty ĐLDK Cà Mau với sự tham gia của trên 100 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty ĐLDK Cà Mau, Chi bộ Chi nhánh Cà Mau – Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam.

Đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty quán triệt Chương trình hành động thực của Đảng ủy TCT hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại hội nghị khu vực Hà Tĩnh 


Ngày 18/01/2017, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực dầu Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị với sự tham gia của hơn 150 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam, Đảng bộ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí, Chi bộ Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than ĐLDK, Chi bộ Công ty CP ĐLDK Bắc Kạn và các chi bộ thuộc cơ quan Tổng Công ty.
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã trực tiếp quán triệt Chương trình hành động thực của Đảng ủy TCT hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại các Hội nghị.
Tham dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Hội nghị khu vực Hà Nội có đồng chí Quản Minh Cường – Cục trưởng cục bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban tổ chức TW Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị 

Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty. 

Đồng chí Quản Minh Cường truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm Nghị quyết số 04- NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu tại Hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quán triệt, khái quát, nhấn mạnh một số nội dung Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Đảng ủy Tổng Công ty.
Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 đối với Tổng Công ty là rất lớn, muốn vậy, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên ở Tổng Công ty cần đoàn kết và nỗ lực, đồng lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí quán triệt và yêu cầu các Tổ chức Đảng, Ban chấp hành đoàn thể chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể (chương trình hành động). Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải có kế hoạch hành động cá nhân (kế hoạch hành động) thực hiện Nghị quyết. Kết quả thực hiện chương trình/kế hoạch hành động là cơ sở để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng, đoàn thể các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là các kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị nơi mình công tác và trách nhiệm cụ thể của các cá nhân./.