SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với cuộc vận động “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” (08/02/2011)

(ĐCSVN)- Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết: Tháng 12/2009, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 04-CT/TV về tăng cường công tác phát triển đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn. Sau 01 năm thực hiện Chỉ thị, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được một số kết quả cụ đáng mừng.


Ngay tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay mặt cho Đảng ủy Tập đoàn đã chính thức phát động cuộc vận động “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2010 "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" và Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo và hướng dẫn các đảng bộ cơ sở phối hợp, lồng ghép các hoạt động, đặc biệt là việc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại các khu di tích lịch sử cách mạng, nhà tưởng niệm Bác Hồ hoặc ngay trên những công trường, dự án đang thi công. Qua đó có tác dụng giáo dục, động viên khích lệ rất lớn không chỉ với những đảng viên mới được kết nạp mà còn với đông đảo quần chúng ưu tú, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn.

Thông qua triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và qua các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú có đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ toàn ngành. Điển hình như phong trào: Thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Thi tuyên truyền viên; Thi văn hóa văn nghệ; tổ chức các sự kiện đã làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí hiểu sâu sắc hơn về những thắng lợi mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trong 80 năm qua, hiểu rõ hơn về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.


Cùng với công tác tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động, tạo môi trường rèn luyện cho các đoàn viên, hội viên. Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Sáng tạo trẻ”, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thi đua đảm nhận công trình phần việc thanh niên cùng với các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua các hoạt động thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; xây dựng các mô hình chi đoàn tiêu biểu về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát, bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú, có lập trường tư tưởng cách mạng, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn để giới thiệu với đảng bộ xem xét, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và kết nạp vào Đảng. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cho biết: Trong quá trình giới thiệu luôn chú trọng đối tượng đoàn viên, hội viên và người lao động trên các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước về dầu khí, của Ngành và của các đơn vị.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng được chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác xây dựng Đảng cho toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt và chuyên trách công tác Đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã giúp cho các cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng cập nhật, bổ sung để nắm vững hơn về nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và quy trình kết nạp đảng viên nói riêng, góp phần tiếp tục củng cố, chỉnh đốn công tác đảng của Tập đoàn ngày càng đi vào nề nếp. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và ban hành bổ sung các tài liệu, hướng dẫn phù hợp với điều kiện tình hình của đơn vị như: PTSC ban hành bộ tài liệu hướng dẫn công tác kết nạp đảng viên mới, PVFC bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, PVC sớm chủ động ban hành chỉ thị về công tác này

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc phối hợp với các Trung tâm, Trường chính trị tại các địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng cho hàng ngàn học viên đối tượng đảng và các đảng viên mới kết nạp được bồi dưỡng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy Tập đoàn cũng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Đống Đa và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới với trên 600 học viên trong toàn Tập đoàn (02 lớp ở Hà Nội và 02 lớp ở Vũng Tàu).


Công tác tạo nguồn kết nạp được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện, chú trọng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với cấp ủy, chi bộ. Định kỳ hàng quý, chi bộ xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú đủ điều kiện trong cơ quan, đơn vị cử tham gia các lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Mặt khác, các chi ủy đã phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng. Giao nhiệm vụ cụ thể cho đối tượng để thử thách, rèn luyện và phấn đấu.

Kết quả sau 1 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.371 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 183% chỉ tiêu kế hoạch khi phát động Cuộc vận động, tăng 88,58% so với cùng kỳ và đạt 137,1% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I. Trong đó, đảng viên nữ là 326 đồng chí chiếm 23,78%; đảng viên là đoàn viên thanh niên có 640 đồng chí chiếm 46,68%. Về độ tuổi: từ 18-30 là 592 đồng chí chiếm 43,18%, từ 31-40 là 630 đồng chí chiếm 45,95%, từ 41-50 là 139 đồng chí chiếm 10,14% và trên 51 tuổi là 10 đồng chí chiếm 0,73%


Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí xác định, năm 2011 sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Phấn đấu trở thành đảng viên gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước. Coi đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy chiến lược Tăng tốc phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

(Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam)