SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đến 2015, giá điện có thể tăng thêm 22% (18/11/2013)

Đến 2015, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.437 đồng/kWh, mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.835 đồng/kWh.


Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định về khung giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013 – 2015.

Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.835 đồng/kWh. Căn cứ vào khung giá của mức bán lẻ điện bình quân quy định nêu trên, giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 – 2015 được điều chỉnh không thấp hơn mức tối thiểu và không cao hơn mức tối đa của khung giá, theo cơ chế điều chỉnh giá bán điện do Thủ tướng quy định và phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân phù hợp với biến động của chi phí sản xuất, kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện thì Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo Quyết định 24/2011 của Thủ tướng về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh hàng năm khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, cơ cấu sản lượng điện phát biến động. Căn cứ vào báo cáo kiểm toán, Bộ Công Thương sẽ ban hành giá bán lẻ điện bình quân tương ứng từng thời kỳ.

Sau khi quyết định giá bán lẻ điện bình quân, căn cứ trên một tỷ lệ nhất định với từng bậc thang sử dụng điện, Bộ Công Thương sẽ công bố cụ thể mức giá bán lẻ điện sản xuất, điện sinh hoạt.

Với tỷ lệ đang được áp dụng theo Quyết định 268/2011 của Thủ tướng về biểu giá điện bán lẻ thì giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện cao hơn giá bán bình quân từ 0 - 59%. Hiện giá bán lẻ điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh, cách khung giá tối đa là 326,15 đồng/kWh.

Căn cứ trên khung giá Thủ tướng phê duyệt, trong trường hợp Bộ Công Thương cho phép giá điện bình quân được áp ở mức tối đa 1.835 đồng/kWh, thì giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể dao động từ 1.835/kWh đến 2.918 đồng/kWh, cao hơn mức giá hiện nay từ 323 đến 498 đồng một kWh. Như vậy, trong tương lai giá điện bình quân có thể tăng thêm 22%.

Từ tháng 12/2012 đến nay, giá điện đã tăng 2 lần, mỗi lần thêm 5%. Lần gần nhất giá tăng là 1/8/2013, lên mức bình quân 1.508,85 đồng/kWh. Đáng chú ý, mới đây Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về quá trình hạch toán chi phí kinh doanh sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó đã phát hiện ra nhiều khoản hạch toán sai quy định, trong đó có các chi phí xây biệt thự, sân tenis, công trình phúc lợi…đều được EVN tính hết vào giá điện.