SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Địa bàn hoạt động (07/10/2009)

* Địa bàn hoạt động ở trong nước:

- Tỉnh Cà Mau: PV Power đang quản lý và vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
- Tỉnh Đồng Nai: PV Power đang quản lý và vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- TP. Hồ Chí Minh: PV Power đang đầu tư một số dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, như dự án Petrovietnam Landmark tại An phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh thông qua Công ty cổ phần Bất động sản ĐLDK Việt Nam (PV Power Land).
- Tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum: PV Power đang đầu tư dự án thuỷ điện Đăckdrinh tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Konplong, tỉnh Kon Tum.
- Tỉnh Quảng Nam: PV Power đang góp vốn đầu tư dự án thuỷ điện Sông Tranh 3 tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Bình Thuận: PV Power đang nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án phong điện trên đảo Phú Quý, dự án phong điện Hoà Thắng và dự án Nhà máy sản xuất thiết bị phong điện tại tỉnh Bình Thuận.
- Tỉnh Nghệ An: PV Power đang thực hiện đầu tư dự án thuỷ điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và dự án Quỳnh Lưu Plaza tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.
- Tỉnh Bắc Kạn: PV Power đang đầu tư dự án thủy điện Nậm Cắt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
- Tỉnh Sơn La: PV Power đang góp vốn đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Chiến tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Tỉnh Thái Bình: PV Power đang triển khai các hạng mục hạ tầng dung chung cho toàn Trung tâm Điện lực Thái Bình và triển khai đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

* Địa bàn hoạt động tại nước ngoài:

- CHDCND Lào:
i) PV Power đã ký MOU với Chính phủ Lào để nghiên cứu đầu tư dự án thuỷ điện Luang Prabang tại tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào.
ii) PV Power đã góp vốn đầu tư các dự án Xekaman 1, Xekaman 3, XeKaman 4 tại tỉnh Atapu và tỉnh Sekong, CHDCND Lào.
- Campuchia: PV Power đã góp vốn đầu tư dự án thuỷ điện Sê San tại Campuchia.