SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Địa chỉ liên lạc (01/09/2009)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 22210 288 - Fax: (04) 22210 388