SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Điều động và bổ nhiệm cán bộ (27/09/2010)

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Thập Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Thanh Liêm Chủ tịch HĐTV PV Power, Vũ Huy Quang Tổng Giám đốc PV Power trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Viết Lợi và Hà Thị Minh Nguyệt.

Ngày 17/9/2010, tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thập Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao Quyết định số 2285/QĐ-DKVN của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Lợi, Kế toán trưởng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên PV Power và Quyết định số 2286/QĐ-DKVN ngày 17/9/2010 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm bà Hà Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giữ chức Kế toán Trưởng PV Power.