SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN MỜI THẦU (12/06/2018)

Gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH”.
 1. Thông tin đã thông báo.
 • Thời gian phát hành HSMT: từ10h00’, ngày08/6/2018 đến trước 10h00’ngày ngày08/7/2018 trong giờ làm việc của Việt Nam (GMT +7).
 • Thời điểm đóng thầu:10h00’ngày08/7/2018.
 • Thời điểm mở thầu:10h30’ ngày08/7/2018.
 1. Thông tin hủy.
 • Thời gian phát hành HSMT: từ10h00’, ngày08/6/2018 đến trước 10h00’ngày ngày08/7/2018 trong giờ làm việc của Việt Nam (GMT +7).
 • Thời điểm đóng thầu:10h00’ngày08/7/2018.
 • Thời điểm mở thầu:10h30’ ngày08/7/2018.
 1. Thông tin đính chính.
 • Thời gian phát hành HSMT: từ10h00, ngày08/6/2018 đến trước 10h00’ngày ngày09/7/2018 trong giờ làm việc của Việt Nam (GMT +7).
 • Thời điểm đóng thầu:10h00’ngày09/7/2018.
 • Thời điểm mở thầu:10h30’ ngày09/7/2018.
(Các thông tin khác giữ nguyên, không đổi).