SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù Trạm biến áp 500kV Di Linh (20/07/2013)

Công trình nâng dung lượng tụ bù dọc tại Trạm 500kV Di Linh là một hợp phần của dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Pleiku - Phú Lâm, có tổng mức đầu tư trên 857 tỷ đồng, với khối lượng thi công gồm: Lắp đặt 6 bộ tụ bù dọc có dòng định mức 2000A, trong đó 2 bộ tụ lắp đặt tại TBA 500kV Pleiku (1 cho ĐZ 500kV Pleiku - Đăk Nông; 1 cho ĐZ 500kV Pleiku - Di Linh); 2 bộ tụ tại TBA 500kV Đăk Nông (1 cho ĐZ 500kV Đăk Nông - Phú Lâm; 1 cho ĐZ 500kV Pleiku - Đăk Nông); 2 bộ tụ tại TBA 500kV Di Linh (1 cho ĐZ 500kV Pleiku - Di Linh; 1 cho ĐZ 500kV Di Linh - Tân Định).

Dự án nâng dung lượng tụ bù dọc tại Trạm 500kV Di Linh nhằm nâng khả năng tải đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 4 đại diện chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức thi công lắp đặt; hãng GE cung cấp vật tư thiết bị.

NangluongVietnam.vn