SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng (04/05/2015)

Ngày 28-4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện đưa vào vận hành Đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng (nhánh 1).
Việc đưa Đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng vào vận hành sẽ phát huy hết công suất của các giàn tụ bù 2000A trên đường dây 500kV Bắc – Nam, nâng khả năng tải của đường dây 500kV Bắc - Nam từ 1000A lên 2000A, truyền tải công suất từ miền Bắc vào miền Trung và từ miền Trung và miền Nam, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía nam mùa khô 2015 và các năm tiếp theo; giảm tổn thất chung toàn hệ thống; tăng cường độ tin cậy, ổn định và an toàn vận hành cho hệ thống điện quốc gia; giải phóng công suất của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
Đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng được thiết kế với quy mô mạch kép từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng đến đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh mạch 1 hiện có, dài 17,02km, bao gồm 42 vị trí cột, đi qua địa bàn các xã Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Hưng và Kỳ Hoa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu thi công gồm: Liên danh Công ty CP lắp máy & XD điện và Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long; liên danh Công ty CP lắp máy & Công ty TNHH Điện địa phương; Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành. Dự án có tổng mức đầu tư là 493,130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Tây Hà Nội (394,5 tỷ đồng) và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.