SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự kiến sẽ bán 50% cổ phần của PV Power (19/01/2017)Nguồn tin cũng cho biết, việc bán cổ phần có thể giúp Nhà nước thu về 700 triệu USD, và số tiền thu được có thể được đầu tư vào các dự án năng lượng khác.

Wall Street Journal dẫn lời ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Chính phủ đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho PV Power và theo đó, sẽ giảm sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp này xuống dưới 50%.

PV Power là đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nắm 100% vốn). PV Power cũng là nhà sản xuất điện lớn thứ hai tại Việt Nam (sau EVN).

Năm 2016, PV Power đạt sản lượng sản xuất điện 21,156 tỷ kWh, tương đương 12% sản lượng điện cả nước. Doanh thu trong năm qua đạt 26.522 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.753 tỷ đồng.

Tổng công ty lên kế hoạch năm 2017 đạt sản lượng điện trên 21 tỷ kWh, tổng doanh thu trên 29.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.367 tỷ đồng.