SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
NHIỆT ĐIỆN KHÍ NHƠN TRẠCH 3&4

– Tên dự án: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4.

– Địa điểm: Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

– Công nghệ và công suất:

+ Công nghệ tua bin khí Chu trình hỗn hợp.

+ Công suất mỗi nhà máy dự kiến khoảng 750MW.

– Nhiên liệu cho mỗi nhà máy:

+ Khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG nhập khẩu từ kho cảng LNG Thị Vải.

+ Khối lượng tiêu thụ: Khoảng 0,57 triệu tấn LNG/năm.

– Tiến độ vận hành dự kiến:

+ NMĐ Nhơn Trạch 3: Năm 2020.

+ NMĐ Nhơn Trạch 4: Năm 2021.