CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)
NHIỆT ĐIỆN THAN VŨNG ÁNG 1
 

‐ Tên nhà máy: Nhà máy điện Vũng Áng 1

‐ Địa điểm: Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 1.200 MW (2x 600 MW).

‐ Sản lượng điện bình quân: 7,2 tỷ kWh/năm

‐ Phát điện thương mại:

+ Tổ máy 1: Tháng 12/2014

+ Tổ máy 2: Tháng 5/2015