SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Gần 130 tỷ đồng phát triển lưới điện Bạc Liêu (04/11/2013)

Theo kế hoạch trong năm 2014 – 2015, vốn đầu tư dành cho phát triển lưới điện Bạc Liêu sẽ vào khoảng 126,38 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 123,76 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương chiếm 75 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 48,76 tỷ đồng. Và lưới điện trên địa bàn tỉnh do Công ty Điện lực Bạc Liêu quản lý có 50/50 xã đạt hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành Điện và 10 xã đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo như tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo như chương trình xây dựng nông thôn mới.

Được biết, tiêu chí số 4 về Điện là hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (các trạm biến áp phân phối, các tuyến đường dây trung áp, các tuyến đường dây hạ áp, công tơ đo đếm điện năng để phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong dân cư và phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong Quy định kỹ thuật điện nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 08 tháng 12 năm 2006) và các văn bản pháp luật liên quan khác; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (Từ 99% trở lên đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ; Từ 98% trở lên đối với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long và từ 95% trở lên đối với vùng trung du và miền núi phía Bắc.)