SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Giá điện tăng 5% từ 1/8 (01/08/2013)


Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng. (Ảnh: KT)

 Mức điều chỉnh tăng 71,85 đồng/kWh (5%) từ 1.437 đồng/kWh lên 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Vào cuối giờ chiều nay (31/7), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông báo điều chỉnh giá điện, thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành cùng ngày quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, kể từ ngày 1/8/2013, giá bán điện bình quân sẽ là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh).

Theo EVN, việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt là giá than từ ngày 20/4/2013 tăng từ 37 – 41% tùy từng loại than.

EVN cũng cho biết, lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, theo mức giá mới được banh hành, EVN cam kết mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp không thay đổi. Các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng sẽ không tăng thêm chi phí.

Theo tính toán của EVN, đối với vác hộ sử dụng điện sinh hoạt 100 kWh/tháng tăng chi 6.800 đồng/tháng, sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 10.650 đồng/tháng, sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 15.500 đồng/tháng, sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 26.000 đồng/tháng, sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 37.200 đồng/tháng./.