CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện (14/04/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt các điều kiện chính sách Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Thư chính sách phát triển ngành điện; thẩm định, phê duyệt văn kiện Chương trình và danh mục dự án vay vốn Chương trình DPL3.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung điều chỉnh, phân bổ lại một số hạng mục chi của Hiệp định Tài trợ số hiệu 810-VN giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) cho Dự án "Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông"

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thông báo cho Quỹ IFAD về việc điều chỉnh phân bổ lại vốn của Dự án và tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định Tài trợ theo quy định sau khi Chủ tịch nước phê duyệt.

UBND tỉnh Đắk Nông tiến hành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành.