SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN MỚI CỦA ĐẢNG (25/10/2018)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 24 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Đảng, trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, Nhơn Trạch, Cà Mau và Hà Tĩnh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Dũng, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Đinh Mạnh Thanh, UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Hồ Công Kỳ – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT TCT, đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư TT Đảng ủy TCT cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, Trưởng ban/ Văn phòng TCT; Chủ tịch/ Giám đốc, Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc, cán bộ chuyên trách công tác Đảng và được phân công thực hiện công tác Đảng tại các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dũng đã truyền đạt các nội dung tại Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của BCH TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại Hướng dẫn 16-HD/ĐUK ngày 20/3/2018. Đồng chí  Đinh Mạnh Thanh đã trao đổi về một số điểm mới tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW ngày 23/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra  Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị nhằm kịp thời cập nhập các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương đồng thời thống nhất các kỹ năng trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng. Nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp và cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng trong toàn Đảng bộ TCT.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệp, UV BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Tổng giám đốc PV Power đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệp nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”