SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO VỆ AN NINH-TRẬT TỰ-AN TOÀN; PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP (29/02/2016)


          Ngày 25 tháng 2 năm 2016, tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau phối hợp với phòng An ninh Kinh tế (PA 81) Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp Bảo vệ An ninh - Trật tự - An toàn; Phòng, chống khủng bố Nhà máy Điện Cà Mau năm 2015 đã thành công tốt đẹp.
          Đến dự Hội nghị có đại diện Công an tỉnh Cà Mau: Đ/c Thượng tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy các đơn vị chức năng trực thuộc Công an tỉnh: Phòng An ninh Kinh tế (PA 81), Phòng PA 61, Phòng PX 15, PX 28, PC 65, PC 66, PC 49…, Đồn Công an Cụm Khí - Điện - Đạm; Công an xã Khánh An.
          Đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Đại diện các đơn vị trong cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm: Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Khí Cà Mau (PV Gas CM), Công ty PVPS - Chi nhánh Cà Mau; Công ty PVS - TNB; Đảng uỷ, UBND xã Khánh An.
Về phía Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau có các đồng chí đại diện Đảng uỷ, Giám đốc; các đ/c Phó Giám đốc; Trưởng/Phó, chuyên viên  các Phòng/Phân xưởng liên quan.
          Đ/c Hồ Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp Bảo vệ An ninh - Trật tự - An toàn; Phòng, chống khủng bố Nhà máy Điện Cà Mau năm 2015;
 


Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, tham luận của các đơn vị: PVS-TNB, phòng PC 66, Phòng An toàn Môi trường đã tập trung làm nổi bật kết quả thực hiện và các giải pháp tối ưu trong công tác bảo vệ, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh kịp thời trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội khác trong tình hình mới nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo vệ An ninh - Trật tự - An toàn ; Phòng, chống khủng bố tại công trình Nhà máy Điện Cà Mau năm 2015.
          Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Trưởng Ban ATSKMT Tổng Công ty đã chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính  quyền các ngành đoàn thể xã Khánh An, các đơn vị chức năng liên quan, CBCNV Công ty đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho 2 nhà máy điện Cà Mau vận hành an toàn hiệu quả trong thời gian qua; phân tích những tác động khó lường của tình hình thế giới với nhiều bất ổn, xung đột lợi ích, sắc tộc, tôn giáo giữa các Quốc gia, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, khủng bố; tình hình trật tự, an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp…ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công ty đồng thời đưa ra một số giải pháp và những chỉ đạo cụ thể để các đơn vị cập nhật, bổ sung và thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
          Hội nghị sơ kết năm 2015, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp còn đưa ra các giải pháp, cập nhật thông tin mới nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, yếu kém, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để công tác bảo vệ an ninh an toàn nhà máy điện Cà Mau được chủ động thực hiện có hiệu quả nhất, phòng ngừa từ xa không để xảy ra các sự cố an ninh, an toàn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
Được biết, Công trình Nhà máy Điện Cà Mau thuộc Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau được xác định thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công an tỉnh Cà Mau đã ký Quy chế phối hợp Bảo vệ An ninh - Trật tự - An toàn; Phòng, chống khủng bố Nhà máy Điện Cà Mau giai đoạn 2013 – 2018.