SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội thao An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (05/04/2011)

Trong các ngày 24 và 25/03/2011 tại Công ty ĐLDK Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Hội nghị thường niên công tác ATSKMT lần thứ II và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc PV Power Phạm Xuân Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thao

Tổng công ty ĐLDK Việt Nam thông báo kết quả Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ 2 và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ 3, như sau:

I.Kết quả Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ II

Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ II nhằm mục đích tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và ứng phó tình huống khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường trong năm 2010 đồng thời rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho thời gian tới.

Chủ trì Hội nghị : Ông Phạm Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VIệt Nam

Tham dự Hội nghị có:

-Đại diện lãnh đạo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương : Ông Cao Anh Dũng, Phó cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011;

-Đại diện lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công an : Thượng tá Nguyễn Huy Dũng, phó văn phòng đại diện phía Nam;

-Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Ông Nguyễn Thanh Liêm, thành viên HĐTV Tập đoàn cùng đại diện Ban Điện, Ban ATMT Tập đoàn;

-Đại diện lãnh đạo Tổng công ty : Ông Hà Đức Thu, thành viên HĐTV Tổng công ty; Ông Hoàng Văn Nghiệp, Phó TGĐ Tổng công ty; Ông Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng lãnh đạo các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các cán bộ làm công tác an toàn trong toàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị, Ông Mai Đình Tân – Trưởng Ban An toàn - Sức khỏe -Môi trường (ATSKMT) Tổng Công ty (TCT) đã trình bày báo cáo tổng kết công tác ATSKMT toàn TCT trong năm 2010 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; các đơn vị thành viên đã có báo cáo tham luận và trao đổi với hội nghị về công tác ATSKMT của đơn vị mình.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương - Ông Cao Anh Dũng, Phó cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 và đại diện lãnh đạo Tập đoàn - Ông Nguyễn Thanh Liêm, thành viên HĐTV Tập đoàn, đã có các bài phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được đáng khích lệ trong công tác ATSKMT của Tổng công ty và một số ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết Hội nghị, Ông Phạm Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc TCT- chủ trì Hội nghị đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và của lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Đồng thời, Ông Phạm Xuân Trường đã phát biểu khích lệ những thành tích đã đạt được của TCT trong lĩnh vực ATSKMT sau một năm thực hiện thông điệp Quảng Ngãi, cũng như triển khai kết luận Hội nghị ATSKMT của Tập đoàn tại Vinh ngày 1512/2010 và Hội nghị ATSKMT lần thứ I của TCT. Đồng chí Phạm Xuân Trường cũng chỉ rõ phương hướng hoạt động công tác ATSKMT của Tổng công ty năm 2011 với các nội dung chính sau :

-Tiếp tục thực hiện “Thông điệp Quảng Ngãi”, thực hiện kết luận Hội nghị ATSKMT Tập đoàn ngày 15/12/2010 tại Thành phố Vinh, tăng cường “Chương trình Tam thức”.

-Kiện toàn bộ máy làm công tác ATSKMT tại các đơn vị, nâng cao hiệu quả của những người làm công tác ATSKMT, lựa chọn những người có kiến thức, có kinh nghiệm, chịu được áp lực, không ngại va chạm làm công tác ATSKMT tại Tổng công ty và các đơn vị.

-Xây dựng hệ thống quản lý ATSKMT theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001 trong toàn Tổng công ty, trước hết tập trung tại Tổng công ty và các đơn vị vận hành nhà máy điện.

-Tổ chức tốt công tác huấn luyện đào tạo về ATSKMT, PCCC, công tác điều tra sự cố, điều tra tai nạn, Phiếu công tác, Phiếu thao tác. Yêu cầu đồng chí Phó TGĐ phụ trách ATSKMT các đơn vị phải tổ chức kiểm tra sổ vận hành, tổ chức họp kiểm điểm hàng tuần xem xét chất lượng thực hiện PCT, PTT.

-Thực hiện tốt công tác thống kê, so sánh số liệu: Số giờ sản xuất điện an toàn, số giờ lao động, tai nạn, sự cố,

-Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn; phối hợp tốt với địa phương, Công đoàn, các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt công tác ATSKMT.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ATSKMT thiết thực, hiệu quả, thường xuyên, liên tục.

-Đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATSKMT.

-Tổ chức tốt Hội thi trưởng ca giỏi, An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty năm 2011.

 

Một số công việc cần thực hiện ngay: (i) Ban Kỹ thuật chủ trì, Ban ATSKMT phối hợp tổ chức hội thảo chuyên môn, kỹ thuật để các đơn vị vận hành nhà máy điện trao đổi kinh nghiệm vận hành an toàn các nhà máy (thực hiện trong tháng 5/2011); (ii) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Kỹ thuật, Ban ATSKMT Tổng công ty, phối hợp với Công ty ĐLDK Cà Mau, Nhơn Trạch, Nhơn Trạch 2tổ chức hội thảo xây dựng quy trình phối hợp, xây dựng sơ đồ tổ chức cụ thể, kênh thông tin liên lạc về an toàn, kỹ thuật, công nghệ, xử lý sự cố, (trong tháng 4 hoặc tháng 5/2011); (iii) Ban TCNS làm công vănphê bình các đơn vị không cử lãnh đạo tham dự Hội nghị; (iv) Ban ATSKMT đôn đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển An toàn và Môi trường dầu khí, Viện Dầu khí khẩn trương xây dựng Hệ thống quản lý ATSKMT theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001.

II.Kết quả Hội thao ATVSLĐ-PCCN thưởng niên lần thứ III

Sáng ngày 25/03/2011 tại Nhà máy điện Cà Mau 1, Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã phối hợp với UBND Tỉnh Cà Mau tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 và tổ chức Hội thao hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia.

Tới tham dự buổi lễ mít tinh phát động và Hội thao hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, có :

-Ông Nguyễn Tiến Hải: Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia tỉnh; Bà Chung Ngọc Ngãn: Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Nghành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã - Tỉnh Cà Mau;

-Ông Cao Anh Dũng: Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công thương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011.

-Thượng tá Nguyễn Huy Dũng, phó văn phòng đại diện phía Nam, Cục Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an;

-Ông Nguyễn Thanh Liêm : Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng đại diện Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam, đại diện Ban Điện, Ban ATMT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

-Đại diện lãnh đạo TCT : Ông Hà Đức Thu, thành viên HĐTV; Ông Hoàng Văn Nghiệp, Phó Tổng giám đốc TCT; Ông Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn TCT; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia Hội thao.

-Hội thao có tổng số 8 đội, với hơn 80 vận động viên tham gia, gồm :

+ Công ty ĐLDK Cà Mau : 02 đội ( đội 1 - Công ty ĐLDK Cà Mau và đội 2 - Công ty ĐLDK Cà Mau );

+Công ty ĐLDK Nhơn Trạch: 02 đội (Đội 1- Công ty ĐLDK Nhơn Trạch và Đội 2- Công ty ĐLDK Nhơn Trạch);

+Công ty Cổ phần ĐLDK Nhơn Trạch 2 : 01 đội;

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật ĐLDK : 01 đội;

+Công ty Khí Cà Mau : 01 đội;

+Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí việt Nam – Chi nhánh Cà Mau : 01 đội

Nội dung thi trong Hội thao gồm 3 môn : PCCC Đội hình 1 lăng A vòi cuộn, PCCC đội hình phối hợp chạy tiếp sức 4x100m, sơ cấp cứu cho người bị điện giật và gãy xương đùi hở.

Kết quả Hội thao như sau:

-1 giải nhất toàn đoàn: Đội 2 - Công ty ĐLDK Cà Mau.

-1 giải nhì toàn đoàn: Đội 1 - Công ty ĐLDK Nhơn Trạch.

-2 giải ba toàn đoàn, gồm :

+ Đội Công ty Cổ phần ĐLDK Nhơn Trạch 2;

+ Đội Công ty Khí Cà Mau.

-2 giải khuyến khích, gồm:

+ Đội 1 - Công ty ĐLDK Cà Mau;

+ Đội 2 - Công ty ĐLDK Nhơn Trạch

-3 giải cá nhân xuất sắc, gồm:

+ Đồng ThếVinh: Đội 1-Công ty ĐLDK Cà Mau

+ Lê Ngọc Liêm : Đội Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật ĐLDK

+ La Trọng Kỳ : Đội 2-Công ty ĐLDK Cà Mau

Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ II năm 2011 kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ Tổng công ty ĐLDK Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình hành động và giải pháp thực hiện cụ thể, để biến các mục tiêu đã được đề ra tại Hội nghị thành hiện thực./.