SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hợp tác với Tập đoàn ALSTOM (07/12/2010)

Ký kết thỏa thuận hợp tác PVPS và ALSTOM trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa nhà máy điện

Ký hợp đồng cung cấp vật tư với Nhà chế tạo Alstom Asia Pacific Sdn.Bhd-Malaysia

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyên gia với Công ty TNHH Alstom Việt Nam