SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI (01/03/2016)

Bản tin 6 năm của PV Power được hình thành với mong muốn mang lại cho các Lãnh đạo, CBCNV PV Power có được bức tranh toàn cảnhvề Tổng Công ty kể từ khi hình thành cho đến nay nhằm chào mừng mốc kỷ niệm 6 năm thành lập Tổng Công ty.

xem bản tin: Chi tiết tại đây