SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong Diễn đàn Năng lượng Việt Nam (07/08/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong Diễn đàn Năng lượng Việt Nam “Những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững” với nội dung chi tiết như sau:

  1. Tên gói thầu: Quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong Diễn đàn Năng lượng Việt Nam “Những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 500.000.000 đồng.

        Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Báo Công Thương.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III/2018.