SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021 – Khu vực phía Bắc” (09/12/2021)

  • Bên Mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  • Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021 – Khu vực phía Bắc.
  • Giá gói thầu: 119.460.600 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm đồng) (Dịch vụ y tế, khám bệnh là đối tượng không chịu thuế GTGT).
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2021.
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trước 31/12/2021.
  • Địa điểm khám sức khỏe: Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.