SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu mua sắm CCDC, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (14/04/2021)

PV Power TSC thông báo về việc:

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu mua sắm CCDC, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: Mua sắm Công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  2. Giá gói thầu: 491.390.667 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng.

Trong đó: Giá gói thầu nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác.

  1. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2021.
  4. Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 8 tuần kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  6. ​Địa điểm giao hàng: Văn phòng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 14 – tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội