SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (23/11/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị phòng họp, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Mua sắm các trang thiết bị phòng họp, bao gồm các hạng mục như sau:

+ Tivi Sony Led 4K 60 inch x 8300F: Số lượng: 02 chiếc;

+ Tivi Sony Led 4K 49 inch x 8000E (đen) bao gồm giá treo:

Số lượng: 02 chiếc.

2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 108.800.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí Sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hải.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 11/2018.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2018.