SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (13/05/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị Tổ chức Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, với nội dung như sau:

1. Tên công việc: Tổ chức Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP bao gồm các hạng mục:

+ Công tác hậu cần phục vụ cho Lễ kỷ niệm (màn hình led, chi phí dựng video ngắn về TCT, quay phim, chụp ảnh, đồ uống, vận chuyển, lắp đặt…);

+ Tổ chức tiệc phục vụ cho Lễ kỷ niệm;

2. Giá trị đã bao gồm thuế 10% GTGT và phí phục vụ: 710.413.600 đồng.

Trong đó:

+ Công tác hậu cần phục vụ cho Lễ kỷ niệm là 473.413.600 đồng;

+ Tổ chức tiệc phục vụ cho Lễ kỷ niệm: 237.000.000 đồng;

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Power.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện:

+ Đối với công tác hậu cần phục vụ cho Lễ kỷ niệm: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Á;

+ Đối với tổ chức tiệc phục vụ cho Lễ kỷ niệm: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco;

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5/2019.

6. Hình thức hợp đồng:

+ Hợp đồng dịch vụ về công tác hậu cần phục vụ cho Lễ kỷ niệm: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Hợp đồng dịch vụ về tổ chức tiệc phục vụ cho Lễ kỷ niệm: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2019.