SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (18/09/2018)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản chờ thanh lý của Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản chờ thanh lý của Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Giá trị gói thầu đã bao gồm GTGT :24.600.000 VNĐ
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 9/2018
  7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng

Trân trọng./.