SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (26/09/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần đang có kế hoạch tham gia quảng cáo, truyền thông tại chương trình “Đất nước tình yêu”, cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Tham gia quảng cáo, truyền thông tại chương trình “Đất nước tình yêu”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 500. 000.000 đồng.

       Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần AAKER Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quý 4/2018.