SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lắp đặt rotor tổ máy số 1 Thủy điện Bản Chát. (08/05/2013)

Quý I năm 2013, EVN đã huy động cao các nguồn nhiệt điện than và nhiệt điện khí, đặc biệt đã kết hợp vận hành hợp lý các nhà máy thuỷ điện để đảm bảo cấp nước cho hơn 630 nghìn ha phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân ở đồng bằng Bắc bộ và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.   ​  
 


                      Lắp đặt rotor tổ máy số 1 Thủy điện Bản Chát

 

Kết quả cụ thể, về cung ứng điện; lũy kế quý I/2013 sản lượng toàn hệ thống đạt 30,022 tỷ kWh, tăng 10,57% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 29,075 tỷ kWh, tăng 9,93% , điện thương phẩm ước đạt 25,701 tỷ kWh, tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2012.
Về đầu tư xây dựng tổng giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư quý I/2013 đạt 13.261 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 11.657 tỷ đồng. EVN đã đưa vào vận hành tổ máy 1 Thủy điện Bản Chát với công suất 110MW, hoàn thành đốt lò lần đầu bằng dầu TM 1 Nhiệt điện Nghi Sơn 1, công trường Thủy điện Lai Châu đã bắt đầu đổ bê tông RCC và đóng điện 8 công trình là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nguồn cung cấp điện cho mùa khô 2013.


Trong tháng 4/2013, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 368 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 19.300-19.500 MW. Mục tiêu vận hành HTĐ của EVN là tiếp tục khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, các nguồn thuỷ điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước cho mùa khô, mua điện Trung Quốc ở mức hợp lý theo theo điều kiện tải khu vực và chất lượng điện áp để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Các Tổng công ty Điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, theo dõi thường xuyên diễn biến phụ tải trên địa bàn quản lý và nhất là tại các tỉnh thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm và duy trì liên tục các giải pháp tiết kiệm điện.


Trong tháng 4/2013, EVN phấn đấu hoà đồng bộ lần đầu TM1 Nhiệt điện Nghi Sơn 1, tập trung thi công TM2 Thủy điện Bản Chát đảm bảo mục tiêu phát điện trong tháng 5/2013; Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện cấp bách cấp điện cho miền Nam và và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tập trung đầu tư các dự án cấp điện cho Hà Nội…