SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Mời quan tâm giới thiệu cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cho PV Power. (16/02/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để phục vụ công tác chuyển đổi số trong điều hành sản xuất kinh doanh. Kính mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm về giải pháp ERP quan tâm liên hệ để trình bày, đề xuất giải pháp ERP cho PV Power.

Dự kiến hệ thống ERP sẽ được triển khai với phạm vi bao gồm:

-     Mục tiêu quản lý: quản trị các nguồn lực doanh nghiệp phục vụ sản xuất điện, tham gia thị trường điện, cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà máy điện và phát triển dự án nhà máy điện mới.

-     Thời gian thực hiện dự kiến: 08 tháng.

-     Địa điểm triển khai:

+ Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại địa  chỉ Tòa nhà Viện Dầu khí 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Các Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP bao gồm: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật; Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Ban Quản lý dự án điện.

Đối tác quan tâm đề nghị có điện fax hoặc email đề xuất thời gian trình bày cùng nội dung giới thiệu năng lực và giải pháp gửi tới Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo số fax (024)22210388 hoặc địa chỉ email: nguyenthicamtu@pvpower.vn trước 09h00 ngày 28/02/2022.