SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nâng cao nhận thức việc sử dụng khí sinh học cho nông thôn (17/01/2011)

Cần khuyến khích cộng đồng nông thôn sử dụng khí sinh học.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường (RCEE) với Tập đoàn Toyota nhằm triển khai Dự án hỗ trợ nâng cao nhận thức và phát triển thị trường máy phát điện sử dụng khí sinh học cho các vùng nông thôn Việt Nam.

Dự án nhằm khuyến khích việc sử dụng khí sinh học một cách bền vững cho cộng đồng nông thôn nhằm bảo vệ môi trường; Phục vụ xóa đói giảm nghèo, tăng gia sản xuất; nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng khí sinh học một cách hiệu quả, bền vững; nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương kinh doanh về máy phát điện khí sinh học.

Qua hai năm triển khai (2009-2010), dự án đã đạt được những kết quả như: thiết lập và đào tạo mạng lưới kỹ thuật viên, lắp đặt trình diễn máy phát điện, tuyên truyền quảng bá việc sử dụng máy phát điện; tổ chức các hội thảo để phổ biến công nghệ, ứng dụng và lợi ích của máy phát điện sử dụng khí sinh học cho người dân.

(Theo Baodatviet.vn)