SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ngầm hóa lưới điện ở Bắc Kạn (05/09/2013)

Dự án ngầm hóa lưới điện thị xã Bắc Kạn đang được khẩn trương thi công với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.


Hiện nay, đã có khoảng 40% lưới điện khu vực đô thị được ngầm hóa, nếu được cấp đủ vốn thì đến năm 2015, toàn bộ lưới điện khu vực đô thị thị xã Bắc Kạn sẽ ngầm hóa.

So với lưới điện nổi, lưới điện ngầm nâng cao độ tin cậy, ổn định, chất lượng trong công tác quản lý vận hành, hạn chế được phạm vi mất điện trên diện rộng, đồng thời, nâng cao tính an toàn sử dụng điện trong nhân dân, loại bỏ được các điểm mất an toàn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.