SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhiệt điện Vũng Áng 1: Tổ máy 2 phát điện vượt công suất (08/04/2015)

Theo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, ngày 1/4, tổ máy số 2 đã phát điện ở công suất cực đại 634 MW (quá tải 5%), trước đó các bước thử nghiệm đã cơ bản hoàn thành.

Dự kiến tổng thầu Lilama sẽ bàn giao cho chủ đầu tư (PVN) vào cuối tháng 4 này để phát điện thương mại.

Trước đó, tổ máy số 2 đã trải qua các giai đoạn quan trọng: hòa đồng bộ lên lưới quốc gia ngày 10/11/2014, phát điện ở công suất thiết kế 600 MW, bằng nguyên liệu than ngày 5/2/2015.

Tổ máy số 1 đã được tổng thầu Lilama bàn giao cho chủ đầu tư vận hành thương mại vào tháng 12/2014.

Dự kiến tổng thầu Lilama sẽ bàn giao cho chủ đầu tư (PVN) vào cuối tháng 4 này để phát điện thương mại.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Chủ đầu tư, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm Tổng thầu EPC.

Nhà máy có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 2 tổ máy (2x600MW). Dự kiến khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 8 tỷ kWh/năm.

NangluongVietnam.vn