SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc (23/01/2015)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc của Phòng Lãnh đạo Tổng Công ty và phòng Trợ lý/Thư ký tại tầng 9 - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ sửa chữa và lắp đặt xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982237276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn

Thời hạn chậm nhất ngày 26/01/2015