SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu cung cấp máy Scan (10/11/2015)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua máy Scan đáp ứng khối lượng lớn scan văn bản A4, A3 hai mặt, tốc độ xử lý nhanh...

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp các loại máy Scan đáp ứng nhu cầu xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982237276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn