SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu đo kiểm môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty (05/05/2016)

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty, hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí có nhu cầu đo kiểm môi trường lao động tại cơ quan văn phòng Tổng Công ty với nội dung cụ thể như bảng dưới đây:

 

STT

Tên hạng mục

Số vị trí đo
1

Ánh sáng

20

 

2

Nhiệt độ

20

 

3

Độ ẩm

20

 

4

Tốc độ gió

20

 

5

Độ ồn

20

 

6

Bụi toàn phần

20

 

7

Bụi hô hấp

20

 

8

VOCs

20

 

9

Bụi amiăng (Chrysotile)

10

 

10

CO2

20

 

11

O3

2

 

12

O2

20

 

13

Điện trường

1

 

14

Từ trường

1

 

15

Công đi lại, lấy mẫu

1

 

           Đề nghị các đơn vị có đủ chức năng đo kiểm môi trường lao động gửi báo giá về Tổng Công ty trước ngày 15/5/2016