SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

nhu cầu làm phim tư liệu (16/07/2015)

          Nhằm mục đích ghi lại các dấu ấn quan trọng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PV Power, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm phim tư liệu với thời lượng 8 phút. 

          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 20/7/2015. 

          Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga, số điện thoại: 0905.547.686.

          Trân trọng thông báo./.