SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU MUA MÁY TÍNH ĐỂ BÀN (06/12/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua 01 máy tính để bàn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

  • Chủng loại: IMAC, 27inch
  • Hàng chính hãng của Apple

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 08/12/2018.