SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Mua máy tính để bàn (20/10/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu Mua máy tính để bàn hỗ trợ cho Trường Trung học phổ thông Kinh Môn II, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chi tiết như sau:
STT    NỘI DUNG                                                      ĐVT    SỐ LƯỢNG
1          Cây máy tính Dell Inspiron 3647SFF - G3240    Chiếc          40
2           Màn hình Dell LED E1914H - 18,5"                  Chiếc          40

Các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá về:
        -  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
        -  Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời hạn nhận và báo giá: Trước ngày 23/10/2015
Đề nghị Văn phòng cho đăng tải thông tin trên trên Website Tổng Công ty.
Trân trọng ./.