SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua máy tính, máy in (30/07/2015)

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua máy tính, máy in

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982 237 276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn