SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sắm máy tính, thiết bị mạng của hệ thống điều khiển trung tâm. (18/09/2020)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu mua sắm máy tính, thiết bị mạng của hệ thống điều khiển trung tâm NMĐ Vũng Áng 1 với các nội dung như sau:

noi-dung-mua-sam

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại – PV Power trước 11h00 ngày 25/9/2020.

– Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).