SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu nâng cấp thay thế (14/04/2015)

Hiện nay máy Photocopy của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần nâng cấp thay thế.
Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ xin liên hệ:

     Anh Cường - Chuyên viên Văn phòng
    Mobile: 0983221978 - Email: tranvietcuong@pv-power.vn

   Thời hạn trước ngày 15/05/2015


Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua 50 chiếc ghế họp chân gỗ bọc da thật nhập khẩu.
Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ xin liên hệ:

     Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
    Mobile: 0982 237 276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn


   Thời hạn trước ngày 15/05/2015