SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU THUÊ ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG CUNG CẤP DỊCH DỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN (24/01/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu thuê đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi, đã qua sử dụng trong đại tu lần 2 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Tài sản hiện đang lưu tại kho Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian thực hiện thẩm định giá trị tài sản dự kiến vào tháng 3/2019.

Tổng công ty kính mời các nhà thầu quan tâm liên hệ với Ban Thương mại – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Tel: 024 22210 288, máy lẻ 6745 để có thêm thông tin chi tiết về danh mục tài sản cần thẩm định giá và các thông khác có liên quan.

Bản chào giá gửi về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ trên hoặc fax đến số 024 22210 388 trước 15h00 ngày 29/01/2019.