SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá (29/04/2020)

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu thuê đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tài sản yêu cầu thẩm định giá gồm tài sản cố định đã hết khấu hao, không cần dùng chờ thanh lý và vật tư thu hồi sau khi sử dụng, chờ thanh lý hiện đang lưu tại kho NMĐ Cà Mau 1&2 tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; kho NMĐ Nhơn Trạch 1 tại Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và tại Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội.

PV Power kính mời các nhà thầu quan tâm liên hệ với Ban Thương mại – PV Power, tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Tel: 024 22210 288, máy lẻ 6745 để có thêm thông tin chi tiết về danh mục tài sản cần thẩm định giá và các thông khác có liên quan.

Bản chào giá gửi về PV Power theo địa chỉ trên hoặc fax đến số 024 22210 388 hoặc địa chỉ email: lethithanhthuy@pvpower.vn trong ngày 07/5/2020. 

Trân trọng./.