SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ (15/05/2020)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ trong phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với các nội dung sau:

–         Thời gian dự kiến: ngày 03 – 04/6/2020

–         Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

–         Số tiết mục: 3

–         Hình thức: hát, múa

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi thư đề xuất, chào giá về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 20/5/2020.

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga – ĐT: 0905.547.686 – Email: tranthithanhnga@pvpower.vn

Trân trọng thông báo./.