SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị thực hiện bảo trì phần mềm công văn. (12/08/2020)

Nhu cầu thuê đơn vị thực hiện bảo trì phần mềm công văn.

1.     Tên công việc: Thuê đơn vị thực hiện bảo trì phần mềm công văn 10 – 12 tháng.

Nội dung công việc: – Hỗ trợ vận hành phần mềm.

     Xử lý các sự cố phần mềm

2.     Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ T9/2020

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 17/8/2020