SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ (05/12/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

  • Chủng loại: Xe ô tô Toyota Land Cruiser 07 chỗ.
  • Xe ô tô kèm lái xe.
  • Thuê xe tháng bao gồm: chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng xe, bảo hiểm, lương lái xe.
  • Thời gian thuê: 12 tháng.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 07/12/2018.