SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” cho CBCNV (15/06/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

1. Thành phần tham gia:

CBCNV các Ban/Văn phòng Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP.

Số lượng học viên dự kiến: Tối đa 35 người/lớp. Dự kiến tổ chức 02 lớp học.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian: Học 02 ngày/lớp; dự kiến triển khai tổ chức vào Quý III/2019.

– Địa điểm: Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất).

3. Nội dung huấn luyện:

– Pháp luật về hợp đồng;

– Kiến thức chung về hợp đồng;

– Soạn thảo hợp đồng;

– Đàm phán, ký kết hợp đồng;

– Các bài tập tình huống và chia sẻ, kinh nghiệm thực tế của giảng viên…

– Kiểm tra/ Tổng kết khóa học.

4. Yêu cầu đối với Giảng viên:

– Là chuyên gia về Luật và có kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng thương mại;

– Có kinh nghiệm giảng dạy các khóa đào tạo liên quan tới Pháp luật về Hợp đồng Thương mại, kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp phát sinh cho các Tập đoàn, doanh nghiệp…

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

 Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 22/6/2020./.