SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ (20/09/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp vận hành các Nhà máy Điện PVPower năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác thực hiện & bài học rút kinh nghiệm công tác trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2 với các nội dung chi tiết sau:

  1. Thời gian dự kiến từ ngày 19/10/2018 – 21/10/2018.
  2. Địa điểm : CocoBay và Naman Retreat – Thành phố Đà nẵng .
  3. Số lượng đại biểu tham dự: khoảng 140 người.
  4. Chương trình dự kiến: Chi tiết đính kèm.
  5. Dự toán yêu cầu: Chi tiết đính kèm

Để nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi thư chào giá theo các hạng mục công việc tại file đính kèm về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 23/9/2018.

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga – Chuyên viên Văn phòng. Điện thoại liên hệ: 0905547686. Địa chỉ email: tranthithanhnga@pvpower.vn